Sözlük

Açık Alan (Free Field)

Sınırları olmayan ya da sınırlarının yansıma yaratmayacak kadar uzak olduğu alan. Bir odanın sınırlarının çok yüksek derecede yutucu hale getirilmesi durumunda sanal bir açık alan yaratılabilmektedir. Bu odalara anekoik oda adı verilir.