Akustik Parametre ve Yalıtım Ölçümü

Akustik Ölçüm Hizmetleri

MTI Ses Danışmanlığı çevresel gürültü , hacim akustiği, yalıtım ölçümü ve elektroakustik alanlarında pek çok akustik özelliğin ölçümü için hizmet sunmaktadır. Yapılan ölçümlerin tümü, konusunda eğitimli uzmanlar tarafından yürütülmekte olup uluslararası standartlara tam uygunluk sağlamaktadır. Ölçümler sonucunda elde edilen veriler, tamamlanmış bir yapıdaki sorunların tespitinde ya da sürmekte olan bir tasarım için bilgi toplama amaçlı olarak kullanılabilir.
Ölçümler çevresel gürültü, bina akustiği ve elektroakustik olarak üç ayrı başlık altında incelenmektedir.

Çevresel Gürültü Düzeyinin Ölçümü

Sanayi, trafik ya da eğlence amaçlı etkinlikler sonucu yerleşim alanlarında ortaya çıkan ve insan sağlığını tehdit eden gürültülerin tümü çevresel gürültü olarak adlandırılmaktadır. Çevresel gürültü incelemeleri sonucu elde edilen veriler kullanılarak yerleşim alanlarında ve yapılarda düzenlemeler yapılabilir, insanların gürültüden ne derece rahatsız olacağına dair öngörülerde bulunulabilir.

Türkiye’de çevresel gürültü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu yönetmeliklere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Çevresel gürültü ölçümleri, MTI Ses Danışmanlığı tarafından projelere ön bilgi sağlama ve yalıtım detaylarının oluşturulması öncesinde ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmaktadır. Türkiye’de ölçümler için TS tarafından kabul edilen standart ISO 1996‘dır. Ancak LEED kriterlerine bağlı projelerde Amerikan ANSI standartları esas alınmaktadır.

Türkiye’de tüm eğlence yerleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültü Yönetmelikleri’ne uygun şekilde gürültü kontrolü yapmakla mesül olup, bu mekanlar için ölçüm ve sistem tasarımı yanında limitleyici cihaz uygulama hizmetleri de tarafımızca sunulmaktadır.

Çevresel ölçümlerde kullanılan ölçüm standartları ile ilgili ek bilgi için lütfen Standartlar başlığını inceleyiniz.

Yapılarda Yalıtım Düzeyi Ölçümü

Binalarda akustik konforun en önemli belirleyicisi olan yalıtım düzeyi, Avrupa’da ISO, Amerika’da ise ASTM standartları kapsamında tanımlanmıştır. Bu standartlarda sunulan ölçümlerin bazıları laboratuar ortamında hazırlanmış uygulama örneğini, bazıları da detayın bina içerisinde uygulanmış hali ile sunduğu yalıtım düzeyini ölçmektedir.

Uygulaması bitmiş detayların yalıtım ölçümü, MTI Ses Danışmanlığı tarafından ilgili standartlara uygun bir şekilde yürütülerek erken safhalarda kontrol ve hata tespitine imkan verilmektedir. Bunun yanında satış öncesinde akustik konfor düzeyinin raporlanarak belirli yönetmelik ve kriterlere uygunluğun sağlanıp sağlanmadığına dair bilgi elde edilebilir.

Binalarda ses yalıtımına dair ölçümlerin bağlı olduğu standartlara erişmek için lütfen tıklayınız.

Hacim Akustiği Ölçümleri

Yüksek hacimli alanlarda çınlama süresi ve konuşma anlaşılabilirliği gibi bazı parametlerin incelenmesi, mahal içerisindeki akustik konfor ve iletişim güvenliğinin sağlanması için gerekli olabilir. Bu tip ölçümlerin gerekli olduğu mekanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Kültür merkezleri
 • Fabrika ve üretim tesisleri
 • Spor salonları
 • Hangarlar
 • Terminaller
 • Hava alanları

Hacim akustiği parametrelerinin pek çoğu ISO 3382 standardı içerisinde tanımlanmaktadır (bkz: Oda Akustik Parametrelerinin Ölçümü). Aşağıda bu mekanlar için MTISES tarafından sunulan ölçüm hizmetlerinin bilgisi verilmiştir.

 • Ses Düzeyi – dBSPL, dBA
 • Eşdeğer Sürekli Ses Düzeyi – Leq
 • Gürültü Ölçütü – NC, NR
 • C50 – Netlik (Konuşma)
 • C80 – Netlik (Müzik)
 • G – Ses Gücü/Gürlük
 • RT, EDT – Reverberasyon Süresi, Erken Reverberasyon Süresi
 • Ses İletim İndeksi – STI, RASTI

Hoparlörlü Seslendirme Ölçümleri

Hoparlörlü seslendirme sistemlerinin kurulumun kontrol edilmesi ya da bilgi toplama amaçlı olarak sistemin gerek akustik gerek elektriksel ölçümlerinin alınması gerekebilir. Bu şekilde cihazların çalışma durumu ve dinleme alanındaki akustik cevabın incelenmesini sağlayan pek çok parametre elde edilecektir. Bu parametreler kullanılarak standart ve yönetmeliklere uygunluk ve müzikal nitelik açısından uygulamanın kontrolü yapılabilir ve sistemin iyileştirilmesi sağlanabilir.

Pek çoğu EN 60268 çatısı altında bulunan bu ölçümlerin tümü Tip 1 kalibre cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Bu ölçümlere ek olarak oda akustik özelliklerini kapsayan ek parametreler de ölçülebilir (bkz: Oda Akustik Parametrelerinin Ölçümü).

MTI Ses Danışmanlığı tarafından ölçümü yapılan parametreler aşağıdaki gibidir:

Hoparlör Ölçümleri

 • Frekans Cevabı – dBSPL
 • Hassasiyet – dBSPL @1w/1m
 • Empedans
 • Thiele-Small Parametreleri (fs, Qes,Qms,Vas)
 • Harmonik Bozulma

Hoparlör Ünitesi Doğal Sönüm Analizi

Ampli ve Sinyal Elektriği Ölçümleri

 • Frekans Cevabı
 • Kazanç Yapısı
 • THD – Toplam Harmonik Bozulma

Ücretlendirme

Tüm ölçümler, ölçümün kapsamı, süresi, kullanılacak ekipmanların değeri ve raporlama süresine bağlı olarak fiyatlandırılmaktadır. Bilgi için lütfen iletişime geçiniz.