Ölçüm Standartları

Çevresel Gürültü Düzeyinin Ölçümü

Çevresel gürültü düzeyi yapı akustiğinde ve çevresel gürültü kirliliğinin kontrolünde önemi ortaya çıkan bir parametredir. Bu alandaki ölçümler Avrupa’da ISO 1996 ve Amerika’da da ANSI S12.9 standartlarınca tanımlanmıştır.

ISO 1996

İlk kez 2003 yılında yayınlanan bu standart 2005 yılından beri de Türk standartları arasında yer almaktadır. Standartta yaşam alanlarında çevresel gürültünün ölçümü ve ölçülen gürültünün tipi, kaynağı, frekans içeriği vb. özelliklerine göre insanlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine yönelik metodlar sunulaktadır.

ANSI S12.9

İlk kez 1988 yılında yayınlanan bu standart 2000’li yıllarda düzenli olarak geliştirilmiştir. Çevresel gürültü ölçümünün bir gözetmen eşliğinde ya da cihazların ölçüm sahasında bırakılması şeklinde yapılması ve bu gürültü sonuçlarının yaşam alanları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine yönelik metotlar içerir. Standart, LEED kapsamındaki çevresel gürültü başlıklarında da referans olarak alınmıştır.