Sözlük

desi

0,1 ya da “10 üzeri -1″e denk çarpan

örn: desimetre = 0,1 metre = 10 cm

bkz: SI Sistemi Önekleri