Sözlük

Desibel (dB)

Sayısal oranları logaritmasını alma yoluyla daha kısa bir şekilde ifade edebilmenin bir yolu.

örn: 1 milyon = 1000000 = 60dB, 100 milyar = 100000000000 = 110dB

İlk olarak telefon iletişiminde kullanıldığı için Graham Bell’e ithafen Bel adını almıştır. decibel, Bel’in 1/10 ile çarpılmış halidir ve kısaltması dB şeklindedir. Özel isimden gelme bir birim olduğu için Bel’in B’si büyük yazılır.

Seslendirmedeki kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bkz: Desibel