Sözlük

Diffuse Field

Ses enerjisinin homojen olarak yayılmış olduğu varsayılan alan. Diffuse field hacim içerisinde enerji iletimi olmadığı ve her noktada eşit enerji olduğu varsayılır.

Pratikte diffuse field’ın gerçekleşmesi ancak çok ideal şartlar altında mümkündür. Ancak basitlik adına pek çok hesaplama (e.g. Sabine) oda içerisinde bu tür bir dağılımın olduğunu varsayar. Oda içerisindeki dağılım diffuse field’dan uzaklaştıkça ve homojenlik bozuldukça bu hesaplama yöntemlerindeki hata miktarı artar.