Makaleler

Excel’de Desibel Güç Ortalaması Alma

Desibel değeri üzerinden güç ortalaması almak için, öncelikle desibel cinsinden değerlerin logaritmadan çıkarılıp güç değerleri elde edilmelidir. Daha sonra da bu değerlerin ortalaması alınmalı ve bu ortalama tekrar desibel birimine dönüştürülmelidir.

Örnek:
35dB ve 25dB’nin güç ortalamasını alalım.

Güç değerleri:

 10^{\frac{25}{10}}=316.23

Güç değerlerinin ortalaması:

\frac{3162.28+316.23}{2}=1739.25

Güç değerinin tekrar desibele dönüştürülmesi:

 10\times\log{1739.25}=32.4dB

İşlemlerin Excel’de Array Formülü ile Yapılması

Aynı işlemi çok sayıda değerin ortalaması için Excel tablosu kullanarak yapmak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz.

=10*LOG10(ORTALAMA(10^(([Değerlerin bulunduğu hücre aralığı])/10)))

*Bu formül bir Array formülü olduğu için formül yazıldıktan sonra Excel’e “Ctrl+Shift+Enter” ile girilmelidir.