Sözlük

Frekans

Belli bir olayın birim zamandaki tekrar sayısı. Birim zamanın bir saniye seçilmesi durumunda Hz birimini alır.

bkz: Periyot ve Frekans