Araçlar

 • Creating an EASE Speaker Data File

  Bu makale hoparlör yönlülük verilerinin ölçümü için oluşturulmuş aşağıdaki MATLAB script'lerini tanıtmaktadır.The two MATLAB scripts below were written to create EASE Speaker Data files in a simple and efficient manner. Measurement data is either input by hand or imported from Arta ".cvs" files. The first script is used to lead the measurement process, gather required input data and create Ease Attenuation Data files. This script is called "createAD". The second script ... Devamı →

 • Oturma Alanı Eğim ve
  Kot Hesaplama Şablonu

  Bu çalışma gösteri salonlarında, verilen ön sahne geometrisi, koltuk sıra aralıkları ve baş üstü, göz ucu yüksekliklerine bağlı olarak sağlıklı rıht yükseklikleri ve kotları hesaplamayı amaçlar. Hesaplama için öncelikle ön sahne ve sahne önü koridorunun derinliği belirlenir. Daha sonra oturma düzeninin şaşırtmalı olup olmamasına bağlı olarak görüş açılarının belirlenme stratejileri tablodan seçilir. Şaşırtmalı düzende, görüş açısı iki ön sıradaki seyirci baş üstü yüksekliğine göre hesaplanır. Şaşırtmanın olmaması durumunda bir ön sıradaki seyircinin baş üstü yüksekliğine göre ... Devamı →

 • Hoparlör Gruplama için MATLAB Kodu

  Aşağıdaki Matlab kodu yönlülüğü bilinen hoparlörlerin gruplanması durumunda ortaya çıkan dağılımları gösteriyor. Bu kodu basit anlatımlarda kullanmak üzere yazdım. Bu tip bir gösterimi hızlıca yapmaya imkan veren bir paket program bildiğim kadarıyla yok. (EASE yapıyor ancak frekans ölçeklemesi gerekli) Yönlülük bilgisi için hoparlörün Common Loudspeaker Format dosyası ya da CATT yazılımının formatı olan SD2 dosyası kullanılabilir. Amacınız kardiyoid subwoofer tasarımı ise buna bile gerek olmayacaktır, kaynakları her yöne eş güçte tanımlayabilirsiniz. %tüm birimler dm cinsinden %frekans için ... Devamı →