Makaleler

 • Dinleme Odalarının Akustik Tasarımı

  Kritik dinleme uygulamaları için kullanılan odaların iyi performans sunabilmeleri için pek çok kriter bulunmaktadır. Aşağıda bu kriterler ile ilgili bilgi sunulmuştur. Odanın Büyüklüğü Dinleme odasının zemin alanı, oda içerisinde gezinen seslerin ne sıklıkta bir duvar ya da engel ile karşılayacağını belirler. Bu sebeple tüm yansıma süreleri bu büyüklüğe bağlıdır ve bu yansımaların ideal zaman aralıklarında gerçekleşebilmesi için odanın zemin alanının belirli aralıklarda olması beklenir. Stereo dinleme için ideal zemin alanı BS 1116-1'de 20 ilâ 60 m², IEC 60268-13'te ... Devamı →

 • Odalarda Ses Yalıtımı

  Ses yalıtımı, kapalı odalar içerisindeki seslerin oda sınırlarını aşmasını engellemek için yapılan çalışmadır. Bu çalışmada öncelikle sesin oda içerisindeki düzeyinin mümkün olduğunca düşürülmesi, daha sonra da düzeyi düşen bu sesin oda sınırlarından geri yansıtılması için gerekli önlemler alınır. Ses, en basit tanımıyla, hava basıncındaki çalkalanmaların insan kulağı tarafından tespit edilebilenleridir. Dalgalar şeklinde yayılan ses, oda duvarları ile karşılaştığında duvarın tipine bağlı olarak farklı şekillerde etkilenir. BURAYA SESİN YUTULAN, YANSIYAN VE SIZAN KISIMLARINI GÖSTEREN RESİM KOY Yukarıdaki figürde ... Devamı →

 • Ofislerde Akustik Konforun Sağlanması

  Tasarım aşamasında çoğu zaman ikincil bir öneme sahip olarak görülen akustik düzenleme, o mahali sürekli olarak kullanan kişiler için oldukça yüksek öneme sahiptir. Sesin etkilerinin kişiden kişiye değişmesi ve gözle görülür olmaması ses üzerine olan çalışmaların göz ardı edilmesine sebep olmaktadır. Ancak aynı hacmin giderek daha fazla kişi tarafından paylaşılması, ofisler için akustik tasarımı bir lüks olmaktan çıkarıp kritik bir konuma getirmiştir. Özellikle açık ofislerin yaygınlaşması ve bu ofislerde yaşanılan işçi sağlığı ve çalışma verimi ... Devamı →

 • Hoparlör Hassasiyetinin Ölçümü

  Hoparlör hassasiyetinin ölçümü için öncelikle hoparlörün çalışma bandı belirlenir. Bunun için hoparlörün en yüksek verimle çalıştığı oktav bandı bulunup buradaki ses seviyesi referans olarak alınır. Daha sonra hoparlörün bu seviyenin 10dB altında yayın yaptığı frekanslar bulunarak bu frekanslar çalışma bandının limitleri olarak tanımlanır. Hassasiyet hesaplaması, eğer ayrıca belirtilmemişse bu limit frekanslar arasında kalan frekans bandı kullanılarak yapılacaktır. Ölçüm yöntemi özetle, hoparlöre belli bir genlikte sinyal verilmesi ve hoparlörün karşı noktasında ses basınç seviyesinin ... Devamı →

 • Rezonant Yutucular

  Rezonant yutucular hava basıncındaki değişikliğe bağlı olarak hareket eden ve bu şekilde havadan enerji emerek ses düzeyini düşüren yutuculardır. Farklı tiplerde karşımıza çıkabilseler de temel prensipleri belli bir ağırlığa ve hareket direncine sahip bir yüzeyin, üzerine basınç uygulanması sonucu yer değiştirmesi ve bu şekilde enerji soğurmasıdır. Panel Yutucular Bu uygulamada çoğu zaman belli bir esnekliğe sahip katı bir yüzey oluşturularak oda yüzeylerinden birine serilir ve bu yüzeyin –-gözle görülemeyecek büyüklükte-- hareketi ses yutumu sağlar. Serbest bir şekilde ... Devamı →

 • Frekans Cevabı Regresyon Analizi

  Hoparlör ölçümlerinden elde edilen frekans cevabı eğrileri, hoparlörün tınısı ile ilgili pek çok bilgi vermektedir. Bu konuda yapılabilecek analizlerden en basiti de regresyon analizidir. Bu analiz frekans cevabı eğrisi üzerine frekans cevabının ortalamasını tutan düz bir çizgi çekerek eğrinin ortalama eğimini bulmak olarak ifade edilebilir. Aşağıda, üç farklı hoparlörün 2kHz-16kHz aralığındaki frekans cevabı eğimi pembe kesikli çizgi ile gösterilmiştir. Tek değişkenli regresyon için kullanılan eğriler ... Devamı →

 • Ses Yutucu Malzemeler

  Üzerine akseden sesi sönümleyerek ortamdan kaybolmasını sağlayan türden malzemelere ses yutucu malzeme adı verilir. Bu tür malzemeler kapalı hacimlerin akustik düzenlemesinde ve gürültü kontrolü uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadırlar. Ses yutucu malzemeler, çalışma prensiplerine bağlı olarak iki ayrı grup altında incelenebilir: Gözenekli yutucular Rezonant Yutucular *Ses yutucu malzemeler ses yalıtımı sağlayan malzemeler ile karıştırılmamalıdır. Ses yalıtım malzemeleri sesin diğer tarafa geçmesini engellemeye yönelik tasarlanır ve katılık, sızdırmazlık gibi özellikleri ile ön plana çıkarlar. Devamı →

 • Gözenekli Yutucular

  Gözenekli yutucular, içerilerinden geçmekte olan ses üzerinde sürtünme yaratarak sönümlenmesini sağlarlar. Bu sürtünme, gözenekli malzeme içerisindeki kanalların ses dalgasının sıkışmasına ve sürekli yön değiştirmesine sebep olmasından kaynaklanmaktadır. Gözenekli bir yutucu farklı şekillerde elde edilebilir. Genel olarak üç farklı tip gözenekli yutucu kullanılmaktadır; granüllü, hücreli ve lifli. Granüllü yutucuya en iyi örnek kumdur. Kum taneleri arasındaki boşluklar hava için akış yolu oluşturup sürtünme sağlar. Hücreli yutuculara da en iyi örnek süngerdir. Varolan malzeme genleştirilerek içerisinde hava kanalları ... Devamı →

 • Dinleme Odalarında Hoparlör Yerleşimi

  Stereo Hoparlör Yerleşimi Stereo, gerek basitliği gerek zarafetiyle her zaman ilk akla gelen hoparlör sistemidir. Son 50 yıldaki albüm kayıtlarının tümü stereo hoparlörler düşünülerek kaydedilmiştir ve surround materyaller dahi stereo sistemlerde çalınmaya uygun şekilde tasarlanmaktadırlar. Hoparlör ve Dinleyici için Doğru Konumlar Stereo sistemlerde ses sahnesi bir sağ ve bir sol olarak iki hoparlör ile oluşturulmaktadır. Hoparlörlerin dinleyiciye olan açısı, ses sahnesinin genişliğini ve sahnenin merkezindeki seslerin düzeyini belirler. İdeal bir hoparlör yerleşimi, yeterli genişlikte bir ses sahnesi sağlamakla ... Devamı →

 • Excel’de Desibel Güç Ortalaması Alma

  Desibel değeri üzerinden güç ortalaması almak için, öncelikle desibel cinsinden değerlerin logaritmadan çıkarılıp güç değerleri elde edilmelidir. Daha sonra da bu değerlerin ortalaması alınmalı ve bu ortalama tekrar desibel birimine dönüştürülmelidir. Örnek: 35dB ve 25dB'nin güç ortalamasını alalım. Güç değerleri: Güç değerlerinin ortalaması: Güç değerinin tekrar desibele dönüştürülmesi: İşlemlerin Excel'de Array Formülü ile Yapılması Aynı işlemi çok sayıda değerin ortalaması için Excel tablosu kullanarak yapmak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz. =10*LOG10(ORTALAMA(10^(([Değerlerin bulunduğu hücre aralığı])/10))) *Bu formül bir ... Devamı →

Sayfa 1 / 212