Sözlük

 • Elektroakustik

  Elektroakustik, elektrik dalgalarının sese dönüştürülmesi ya da sesin elektrik dalgalarına dönüştürülmesini araştıran bilim dalına verilen addır. Bu anlamda hoparlörler ve mikrofonlar ile ilgili tüm çalışmalar bu alana girmektedir. Elektrik ve mekanik dallarının her ikisince de çalışılan, disiplinler arası bir konudur. Devamı →

 • Açık Alan (Free Field)

  Sınırları olmayan ya da sınırlarının yansıma yaratmayacak kadar uzak olduğu alan. Bir odanın sınırlarının çok yüksek derecede yutucu hale getirilmesi durumunda sanal bir açık alan yaratılabilmektedir. Bu odalara anekoik oda adı verilir. Devamı →

 • Yankısız (Anekoik) Oda

  Tüm duvarlarına yüksek miktarda ses yutucu uygulanarak duvar yansımalarının yok edildiği oda. Bu odalar açık alanın akustik özelliklerini, kapalı bir odanın ses yalıtım özellikleriyle birleştirerek pek çok ölçüm için ideal oda şartlarını sağlarlar. Anekoik odalar belli bir kesim frekansına göre tasarlanıp, bu frekans altında anekoik şart sağlamazlar. Oda boyutları ve odadaki yutucular önceden tayin edilmiş olan kesim frekansı ve oda içerisine girecek test objesi boyutlarına göre belirlenir. Oda duvarlarında yüksek verimlilikte yutum ... Devamı →

 • Hassasiyet (Sensitivity)

  Hassasiyet bir hoparlörün üzerine aktarılan elektrik gücünü ne oranda sese çevirebildiğine dair bir ölçüdür. Çoğu zaman 1 Watt güç karşılığında 1 metre uzaktaki ses basınç seviyesi olarak verilir ve dBSPL@1m/1W  birimini alır. EN 60268-5 standardında tanımlanmıştır. bkz: Hoparlör Hassasiyetinin Ölçümü Devamı →

 • PMPO – Peak Music Power Output

  Bir amplinin anlık olarak verebildiği çıkış gücünü belirten uydurma birim. Tamamen ürün satışlarında büyük rakamlar gösterebilmek için oluşturulmuş olup hiçbir standartta tanımlanmamıştır. Üreticiler bu değeri kullanarak gerçek güç değerinden (DIN, AES standartları) en az 10 kat yüksek değerler sunmakta ve ürün pazarlamasında avantaj sağlamaktadır. Arka panelinde 100W güç tüketimine sahip olduğu yazan bir mini müzik setinin 1500W PMPO değerine sahip olması sıkça görülen bir durumdur. Purely Mythical Power Output (Efsaneden İbaret Çıkış Gücü) adıyla da bilinir. (kaynak: ... Devamı →

 • Hoparlör Motoru

  Hoparlör motoru bir hoparlörde elektriği fiziksel kuvvete çeviren kısımdır. Çoğu hoparlörde bir mıknatıs ve hoparlör diyaframına bağlı bobin sargısından oluşur. Sargıdan akım geçmesi sonucu oluşan manyetik alan mıknatısın manyetik alanı ile etkileşerek kuvvet oluşması sağlanır. Voltaj ve akımın yönüne bağlı olarak kuvvet kontrol edilir. Devamı →

 • Sabine Formülü

  Wallace Clement Sabine tarafından 19. yüzyılın sonlarında ortaya konmuş ve oda hacmi ve duvarlardaki malzemelerin ses yutum özelliklerine bağlı olarak odadaki çınlama süresini hesaplamaya yarayan formül. = Yansışım süresi (saniye) = Oda hacmi (m³) = Toplam ses yutum alanı (Sabin) Toplam ses yutum alanını elde etmek için her bir farklı tipteki ses yutucu malzemenin ses yutum oranı, o malzemenin odadaki alanı ile çarpılır. ... Devamı →

 • Diffuse Field

  Ses enerjisinin homojen olarak yayılmış olduğu varsayılan alan. Diffuse field hacim içerisinde enerji iletimi olmadığı ve her noktada eşit enerji olduğu varsayılır. Pratikte diffuse field'ın gerçekleşmesi ancak çok ideal şartlar altında mümkündür. Ancak basitlik adına pek çok hesaplama (e.g. Sabine) oda içerisinde bu tür bir dağılımın olduğunu varsayar. Oda içerisindeki dağılım diffuse field'dan uzaklaştıkça ve homojenlik bozuldukça bu hesaplama yöntemlerindeki hata miktarı artar. Devamı →

 • Crossover

  Bir hoparlör sisteminde farklı frekans aralıklarında çalışan hoparlör ünitelerine frekans bandını paylaştırmakla yükümlü devre. Pasif Crossover Pasif crossover'lar hoparlör kabini içerisinde bulunur ve pasif elektriksel filtrelerden oluşur. Basit bir çözüm oluştursalar da daha düşük lineeriteye sahiptirler ve tasarımları daha zordur. Bu tip filtreler, sürekli değişen hoparlör empedansından ve üzerilerinden geçen yüksek akımdan etkilenmekte ve frekans ve genliğe bağlı olarak karakter değiştirmektedirler. Hoparlör içine kolayca gizlenebildikleri ve ucuz oldukları için tercih edilirler. Devamı →

 • RMS (Root Mean Square)

  Bir sinyalin ortalama gücünü ifade eden istatistiksel değer. Ses gibi sürekli olarak salınım yapan sinyallerde ortalama düzeyi ifade etmek için sıklıkla kullanılır. RMS, anlık ses düzeylerinin karelerinin ortalamasının kökü alarak elde edilir. Bu şekilde genlikten ziyade güce bağlı bir ortalama elde edilir ve elde edilen değer sinyalin aritmetik ortalamasından farklı olarak tepelere daha yakın bir değer alır. Devamı →

Sayfa 1 / 212