Standartlar

 • Çevresel Gürültü Düzeyinin Ölçümü

  Çevresel gürültü düzeyi yapı akustiğinde ve çevresel gürültü kirliliğinin kontrolünde önemi ortaya çıkan bir parametredir. Bu alandaki ölçümler Avrupa'da ISO 1996 ve Amerika'da da ANSI S12.9 standartlarınca tanımlanmıştır. ISO 1996 İlk kez 2003 yılında yayınlanan bu standart 2005 yılından beri de Türk standartları arasında yer almaktadır. Standartta yaşam alanlarında çevresel gürültünün ölçümü ve ölçülen gürültünün tipi, kaynağı, frekans içeriği vb. özelliklerine göre insanlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine yönelik metodlar sunulaktadır. ANSI S12.9 İlk kez 1988 yılında yayınlanan bu standart 2000'li yıllarda ... Devamı →

 • Ses Seviye Ölçüm
  Cihazlarının Sağlaması Gereken Özellikler

  Ses seviye ölçüm cihazları Avrupa'da IEC 61672, Amerika'da ise ANSI S1.4 ve ANSI S.143 standartları ile tanımlanmıştır. Türkiye'de benimsenen standart IEC 61672'dir. IEC 61672 Bu standart üç ayrı bölüm halindedir. Birinci kısmı 2002, ikinci kısmı 2003 ve üçüncü kısmı da 2006 yılında yayınlanmış ve sonrasında herhangi bir güncelleme görmemiştir. Birinci kısımda ses seviye ölçüm cihazlarının sağlaması gereken performans kriterleri iki ayrı sınıfta cihaz için verilmektedir. Class 1 cihazlar yüksek hassasiyete sahip cihazlar olup daha sıkı toleranslarla çalışırlar ve ... Devamı →

 • Oda Akustik Parametrelerinin Ölçümü

  Gösteri salonlarını ilgilendiren çınlama süresi ve netlik gibi akustik parametrelerin ölçümü ISO 3382 standardının birinci kısmında tanımlanmıştır. Bu standartta oda içinde farklı noktalarda darbe cevabı ölçümü yapılarak ve daha sonra bu darbe cevabı üzerinde yapılan hesaplar kullanılarak bazı parametreler elde edilir. Ölçülebilen parametreler aşağıdaki gibidir: T - Reverberation Time G  - Sound Strength EDT - Early Decay Time Cte - Early to Late Index Ts - Center Time Lj,avg - Late Lateral Energy JLFC - Early Lateral Energy Sıradan Odalarda Çınlama Süresinin Ölçümü ISO 3382 standardının ... Devamı →

 • Binalar ve Yapı Elemanlarında
  Ses Yalıtımının Ölçülmesi

  Bina ve yapı elemanlarında ses yalıtım düzeyinin ölçümü için Avrupa'da yaygın olarak kullanılan standart ISO 10140, ISO 15186 ve ISO 140'tır. ISO 10140 ve ISO 15186 yapı elemanlarının yalıtım düzeylerinin laboratuar ölçümlerini, ISO 140 ise varolan yapılardaki yalıtım düzeylerinin saha ölçümlerini kapsar. Benzer ölçümler Amerikan ASTM (American Society for Testing and Standard) kapsamında çok sayıda farklı standarta bölünmüş halde bulunmaktadır. Türkiye'de benimsenen standartlar ISO standartları olsa da, piyasada bulunan çok sayıda materyalin ölçüm verileri ASTM standartlarına göre ölçülmüş halde sunulmaktadır. ISO ... Devamı →

 • Malzemelerin Ses
  Yutum Katsayılarının Ölçülmesi

  Çınlama Odası Kullanarak Ölçüm Malzemelerin ses yutum katsayılarının ölçümü için Amerika'da ASTM  C423 ve Avrupa'da da ISO 354 standardı benimsenmiştir. Bu iki standart, ölçüm metodunda bazı farklılıklar içerse de ölçüm sonuçları arasında yüksek benzerlik vardır ve birbirleri ile bire bir karşılaştırılabilirler. Türkiye'de benimsenmiş olan standart ISO 354'tür. ISO 354 İlk olarak 1985 yılında yayınlanmış olan bu standart en son revizyonu 2003 yılında görmüştür. Standartta özel olarak hazırlanmış bir çınlama odasında belirli bir malzeme örneğinin farklı frekans bantlarındaki ses ... Devamı →