Ölçüm Standartları

Malzemelerin Ses
Yutum Katsayılarının Ölçülmesi

Çınlama Odası Kullanarak Ölçüm

Malzemelerin ses yutum katsayılarının ölçümü için Amerika’da ASTM  C423 ve Avrupa’da da ISO 354 standardı benimsenmiştir. Bu iki standart, ölçüm metodunda bazı farklılıklar içerse de ölçüm sonuçları arasında yüksek benzerlik vardır ve birbirleri ile bire bir karşılaştırılabilirler. Türkiye’de benimsenmiş olan standart ISO 354’tür.

ISO 354

İlk olarak 1985 yılında yayınlanmış olan bu standart en son revizyonu 2003 yılında görmüştür. Standartta özel olarak hazırlanmış bir çınlama odasında belirli bir malzeme örneğinin farklı frekans bantlarındaki ses yutum katsayısının ölçümü yapılmaktadır. Ölçüm için ilgili materyalin 10 ila 12 m²’lik bir örneği ve omnidirectional mikrofonlar kullanılır. Ölçüm sonucu ses yutucu yüzeyin homojen bir ses alanındaki ses yutum katsayısı elde edilir.

Empedans Tübü Kullanarak Ölçüm

ISO 10354

Bu metodda ses yutum ölçümü yapılacak malzemenin küçük bir örneği kullanılarak empedans tübü içerisinde ölçüm yapılır. İki adet mikrofon ve bilgisayarlı hesaplama yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Ölçüm sonucu malzemenin normal yöndeki (yüzeyine dik) ses yutum katsayısı elde edilir.