Ölçüm Standartları

Oda Akustik Parametrelerinin Ölçümü

Gösteri salonlarını ilgilendiren çınlama süresi ve netlik gibi akustik parametrelerin ölçümü ISO 3382 standardının birinci kısmında tanımlanmıştır. Bu standartta oda içinde farklı noktalarda darbe cevabı ölçümü yapılarak ve daha sonra bu darbe cevabı üzerinde yapılan hesaplar kullanılarak bazı parametreler elde edilir.

Ölçülebilen parametreler aşağıdaki gibidir:

  • T – Reverberation Time
  • G  – Sound Strength
  • EDT – Early Decay Time
  • Cte – Early to Late Index
  • Ts – Center Time
  • Lj,avg – Late Lateral Energy
  • JLFC – Early Lateral Energy

Sıradan Odalarda Çınlama Süresinin Ölçümü

ISO 3382 standardının ikinci kısmı hoparlör ya da herhangi bir patlayıcı ses kaynağı kullanarak sıradan odalarda çınlama süresi ölçülmesine yönelik metodu tanımlar. Standart içerisinde oda tipine ve ölçümün amacına bağlı olarak üç farklı hassasiyette ölçüm için kriterler sunulmuştur. Farklı tip mekân ve ses kaynakları için çeşitli ölçüm önerileri barındırır. Bu metod, hassas ölçümlerde ses kaynağı olarak hoparlörlerin kullanılmasını gerektirir.