Araçlar

Oturma Alanı Eğim ve
Kot Hesaplama Şablonu

Bu çalışma gösteri salonlarında, verilen ön sahne geometrisi, koltuk sıra aralıkları ve baş üstü, göz ucu yüksekliklerine bağlı olarak sağlıklı rıht yükseklikleri ve kotları hesaplamayı amaçlar.

Hesaplama için öncelikle ön sahne ve sahne önü koridorunun derinliği belirlenir. Daha sonra oturma düzeninin şaşırtmalı olup olmamasına bağlı olarak görüş açılarının belirlenme stratejileri tablodan seçilir. Şaşırtmalı düzende, görüş açısı iki ön sıradaki seyirci baş üstü yüksekliğine göre hesaplanır. Şaşırtmanın olmaması durumunda bir ön sıradaki seyircinin baş üstü yüksekliğine göre hesap yapılır.

Hedef görüş noktası, seyircinin görmesi istenen en alçak ve en yakın noktayı ifade eder. Bu nokta genellikle sahne önünde salona en yakın konumda duran göstericinin tüm vücudunun görünebileceği şekilde alınır. Tasarımın kalitesine bağlı olarak bu nokta daha öne ya da geriye alınabilir.

Salon içerisindeki koridor ve yürüme yolları için bazı koltuk sıraları “Düz Zemin” olarak seçilebilir. Bu, o sırada oturma olmadığını varsayıp rıht yüksekliği eklenmemesini sağlayacaktır. Düzlük sonrasındaki koltuklarda görüş açılarının sağlanabilmesi için bu tür düzlüklerin sonrasında gelen oturma alanında fazladan yükseltilmiş oturma konumu gerekli olacaktır. Bu, düzlük öncesindeki koltukların fazladan alçaltılmış olması şeklinde de yorumlanabilir.

Oturma Düzeni Hesaplama Prensibi

Oturma Düzeni Hesaplama Prensibi

Girilmesi Gereken Bilgiler
Kod Açıklama
d Salon Koltuk Aralığı
h_tepe Seyirci Baş Tepe Yüksekliği
h_göz Standart Göz Yüksekliği
d_önsah Ön Sahnenin Derinliği
d_önkori Ön Yürüme Koridoru Genişliği
y_hgn Hedef Görüş Noktası, y ekseninde
z_hgn Hedef Görüş Noktası, z ekseninde
h_sahne Sahnenin Salon Zemininden Yüksekliği

Örnek Oturma Düzeni Hesap Sonucu

Hesap şablonunu Excel formatında indirmek için aşağıdaki link’e tıklayınız.

Oturma Alanı Kot Hesabı R03