Sözlük

RMS (Root Mean Square)

Bir sinyalin ortalama gücünü ifade eden istatistiksel değer. Ses gibi sürekli olarak salınım yapan sinyallerde ortalama düzeyi ifade etmek için sıklıkla kullanılır.

RMS, anlık ses düzeylerinin karelerinin ortalamasının kökü alarak elde edilir. Bu şekilde genlikten ziyade güce bağlı bir ortalama elde edilir ve elde edilen değer sinyalin aritmetik ortalamasından farklı olarak tepelere daha yakın bir değer alır.

Seslendirmede dBu değeri elektrik sinyalinin RMS düzeyini belirtmek için kullanılır. 0dBu = 0.775 Volt RMS’e tekabül eder. +4dBu da 1.23 Volt RMS’e tekabül eder ve profesyonel seslendirme cihazları için referans değerdir. Çoğu cihaz bu düzeyde kullanım için optimize edilir.