Sözlük

Sabine Formülü

Wallace Clement Sabine tarafından 19. yüzyılın sonlarında ortaya konmuş ve oda hacmi ve duvarlardaki malzemelerin ses yutum özelliklerine bağlı olarak odadaki çınlama süresini hesaplamaya yarayan formül.

 T=\frac{0.161\times V}{A}

 T= Yansışım süresi (saniye)

 V= Oda hacmi (m³)

 A= Toplam ses yutum alanı (Sabin)

Toplam ses yutum alanını elde etmek için her bir farklı tipteki ses yutucu malzemenin ses yutum oranı, o malzemenin odadaki alanı ile çarpılır. Bu şekilde, odadaki toplam ses yutumuna dair tek bir değer elde edilir.
 A = \sum_{i} \alpha_{i} s_{i}
 \alpha_{i}= i malzemesinin ses yutum oranı
 S_{i}= i malzemesinin oda duvarlarındaki toplam alanı (m²)

Kullanım Alanları

Sabine formülü oda içerisindeki ses enerjisinin homojen olarak dağılmış olduğunu (diffuse field) varsayar. Bu sebeple, formülün isabetli olabilmesi için oda içerisindeki ses yutucu malzemeler duvarlara homojen olarak yayılmış olmalıdır. Bunun yanında dinleme konumu ve ses kaynağının da duvarlardan uzakta ve sesin homojen olduğu bir alanda bulunması gerekmektedir. Bu gereksinimleri özetleyerek sabin formülünün kullanımının uygun olduğu hacimleri sıralayalım:

  • Uzun yansışım süresi bulunan mekanlar
  • Her üç yönde de yaklaşık boyuta sahip odalar
  • Ses yutucu malzemelerin duvarlarda homojen olarak dağılmış olduğu odalar
  • Ses kaynağının hacmi homojen olarak tahrik ettiği mekanlar

Buradan yola çıkarak Sabine formülünün yalnızca tavanda ses yutumuna sahip uzun bir ofis alanı için hiç uygun olmadığını söyleyebiliriz. Ancak az miktarda yutucu yüzeye sahip büyük bir konser salonu için Sabine formülü son derece isabetli sonuçlar verecektir. Bu sebeple de yüz yılı aşkın süredir değişiklik görmeden kullanılmaktadır.