Ölçüm Standartları

Ses Seviye Ölçüm
Cihazlarının Sağlaması Gereken Özellikler

Ses seviye ölçüm cihazları Avrupa’da IEC 61672, Amerika’da ise ANSI S1.4 ve ANSI S.143 standartları ile tanımlanmıştır. Türkiye’de benimsenen standart IEC 61672’dir.

IEC 61672

Bu standart üç ayrı bölüm halindedir. Birinci kısmı 2002, ikinci kısmı 2003 ve üçüncü kısmı da 2006 yılında yayınlanmış ve sonrasında herhangi bir güncelleme görmemiştir.

Birinci kısımda ses seviye ölçüm cihazlarının sağlaması gereken performans kriterleri iki ayrı sınıfta cihaz için verilmektedir. Class 1 cihazlar yüksek hassasiyete sahip cihazlar olup daha sıkı toleranslarla çalışırlar ve kritik ölçümler için kullanılırlar. Class 2 cihazlar ise bir miktar daha geniş toleransa sahiptir ve daha genel kullanım amaçlıdır. Bu standartta “slow” ve “fast” filtrelerine sahip anlık ses düzey ölçerlerin yanında zaman bandında ortalama alan ve maruziyet ölçen cihazlar da kapsama alınmıştır.

İkinci ve üçüncü kısım, bu cihazların laboratuar ölçümleri ve periyodik muayeneleri ile ilgili düzenlemeleri kapsar. Bu kısımlarda verilen detaylı bilgiler, cihazların farklı laboratuarlar tarafından yapılan kalibrasyon ve sınıflandırmalarının tutarlılığını sağlar.