Makaleler

Ses Yutucu Malzemeler

Üzerine akseden sesi sönümleyerek ortamdan kaybolmasını sağlayan türden malzemelere ses yutucu malzeme adı verilir. Bu tür malzemeler kapalı hacimlerin akustik düzenlemesinde ve gürültü kontrolü uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadırlar.

Ses yutucu malzemeler, çalışma prensiplerine bağlı olarak iki ayrı grup altında incelenebilir:

Gözenekli yutucular

Rezonant Yutucular

*Ses yutucu malzemeler ses yalıtımı sağlayan malzemeler ile karıştırılmamalıdır. Ses yalıtım malzemeleri sesin diğer tarafa geçmesini engellemeye yönelik tasarlanır ve katılık, sızdırmazlık gibi özellikleri ile ön plana çıkarlar.